De waarheid over Serneels

De site Serneels werd in 2013 aangekocht om de technische dienst en brandweer te huisvesten. De stoet en de heemkring zouden er opslagruimte krijgen. Al gauw bleek dat de nieuwe stek voor de brandweer niet doorging wegens ongunstige ligging. In 2018 zal op het terrein enkel een weg aangelegd worden en zullen 3 perceeltjes verkocht worden aan KMO’s.  Pas in 2020 is ongeveer de helft van het geld voorzien om gebouwen op te trekken. Door de lange doorlooptijd van het project zal de kostprijs stijgen; vraag is of er geld zal zijn om in  2021 en 2022 alles te realiseren. Dat stoet en heemkring en technische dienst tot in 2022 op hun beloofde ruimtes moeten wachten, houdt de meerderheid liever stil.

Verheyen: veel beloven en weinig geven... 

In 2015 kocht de gemeente de site Verheyen . De meerderheid wilde de site verbouwen tot cultuurcentrum en jeugdcub (Molenhuis). Onze vraag om de koop uit te stellen, tot een schatting van de kosten gekend was, werd weggewuifd. De schepen van cultuur, nu burgemeester, schatte de kost op 700.000 euro.  Nu is, voor een deel van de werken, een bedrag van 1.750.000 euro voorzien. Een plan voor een zaal en de verbouwing van de winkel werd al aan de buurt voorgesteld. Over de mogelijke verhuis van de jeugdclub naar het Molenhuis werd toen niet gesproken. Toch waren de vragen niet uit de lucht: komen er fuiven in de zaal, waar parkeren, is de ligging naast flats voor senioren verantwoord?

 In 2017 zal een definitief ontwerp aan de gemeenteraad voorgelegd worden.  Dan moet, na een openbaar onderzoek,  nog een bouwvergunning bekomen worden. Voor werken in 2017 is 750.000 euro voorzien. In de vergadering van dinsdagavond  leerden we dat in 2018 de afbraak van het magazijn (even voorlopige kerk) zal gestart worden. Dan gebeurt er al iets en kan alvast een groot bord “HIER KOMT CULTUREEL CENTRUM” geplaatst worden (sic). Tijd voor meer werken zal er niet zijn. De culturele verenigingen zullen tenminste tot 2020 op hun honger blijven zitten.

Het project Verheyen gaat de weg van het project Serneels. Voor het gerealiseerd is, zal nog veel geld boven op de huidige 1,75 miljoen moeten gevonden worden. Einddatum onbekend.

 De verhuis van KFC herenthout' een verhaal met een onfrisse geur

Aanvankelijk maakte de gemeente zelf plannen om een gebouw met cafetaria en kleedkamers te bouwen op ’t Kapelleke. KFC Herenthout zou over het gloednieuwe complex kunnen beschikken  zoals ze dat deden met velden en kantine aan de Cardijnlaan ( bijna gratis). Vreemd genoeg was de KFC niet te vinden voor deze gemakkelijke oplossing, maar wilden ze  zelf bouwen. Probleem: ze hadden geen bouwgrond en geen geld.

De meerderheid van GBL en CD&V zag geen graten in deze vreemde wending. De schepen van sport en van cultuur (toen voorzitter jeugd KFC en nu burgemeester) hielden talloze geheimzinnige vergaderingen met de KFC-top om hen ter wille te zijn. In de verslagen van het schepencollege geen spoor van dit alles, de oppositie mocht niets weten. Na veel geknoei kwam er dan toch een definitief voorstel naar de gemeenteraad: de gemeentelijke plannen gingen de prullenmand in (92.000 euro) en de KFC kreeg een stuk grond voor 40 jaar ter beschikking , een renteloze lening van 650.000 euo en  een projectsubsidie van 150.000 euro. De gemeente zou ook zorgen voor riolering en de aanleg van de nutsvoorzieningen (geraamd op 100.000 euro).

Verbaasd door de onlogische houding van KFC en de overdreven volgzaamheid van de meerderheid, eisten we, met de andere oppositieleden, garanties voor de terugbetaling van de lening van 650.000 euro. De KFC presenteerde daarom een prognose waarbij ze jaarlijks een winst van 25.000 euro zou maken. Het document zat vol veronderstellingen die kant nog wal raakten. Een voorbeeld:de totale beloning van alle spelers zou jaarlijks maar 15.000 euro kosten. Je hoeft geen wiskundig genie te zijn om te beseffen dat dit nonsens is. Maar de meerderheid zag geen probleem: “nogal optimistisch, maar alles komt wel in orde”. Als antwoord op een waarschuwing van de gouverneur werd zelfs verkondigd dat gemeentebestuurders nauw betrokken waren bij de werking van de KFC en wel een oogje in het zeil hielden. Hoofdargument om de KFC zijn gang te laten gaan: de bouwkost zou lager liggen.

Tijdens de bespreking van de meerjarenplanning vorige maandag moest de schepen van sport met het schaamrood op de wangen ( na veel aandringen) toegeven dat, uit een niet-officieel gesprek met de KFC blijkt dat ze voor meer dan 100.000 euro (kon oplopen tot 150.000 !!!) bouwfacturen niet kunnen betalen. Bij de verderzetting op dinsdag bleek dan dat KFC hengelt naar een gemeentelijke waarborg om een lening bij een financiele instelling te kunnen aangaan.

Slotsom: de gemeente had zelf een gebouw kunnen optrekken, maar om een duistere reden liet ze de KFC met belastingsgeld haar gang gaan. Aan de enige realisatie van de meerderheid in deze bestuursperiode hangt een vreemd luchtje. 

 Zwanenberg... wie is baas op het gemeentehuis?

Enkele  jaren geleden stelde Hidrorio voor op de Heikant een aantal straten van degelijke riolering te voorzien. Het management team waarschuwde dat de rioolbeheerder te snel werkte en dat de gemeente het tempo financieel niet aankon. Het plan werd voorlopig afgevoerd. Maar ... plots werd de heraanleg van riolen en wegbedekking van de Zwanenberg (oud-schepen Witvrouwen woont daar)  een topprioriteit. In eerste instantie was de raming voor de bestrating 400.000 euro, maar nu worden de werken al op 550.000 euro geschat.

De aanpassingswerken aan de nutsvoorzieningen werden al uitgevoerd en nu is het wachten op de riolerings- en bestratingswerken. Volgens de burgemeester en de schepenen starten ze na karnaval, dus midden februari. Gelukkig was er vorige week een verderzetting van de gemeenteraad op dinsdag en werd de gemeentesecretaris vervangen door een ambtenaar van de technische dienst. Die wist te vertellen dat de werken zelfs nog niet waren aanbesteed door Hidrorio. Met andere woorden: half februari is een onhaalbare kaart.

Het schepencollege blijkt bijzonder goed ingelicht (sic). Waar de verhoging van de raming vandaan kwam, wist niemand. “Waarschijnlijk had het iets te maken met de verbetering van de schoolomgeving”. Alsof die er vroeger niet was! Welke afspraken werden gemaakt met Hidrorio en is een verhoging van de prijs met meer dan 30% wel normaal? Niemand in het schepencollege kan een antwoord geven. 

In de Dekbunders wil Hidrorio al jaren riolering aanleggen. Naast de versmalde weg komt, aan een kant, een open gracht van 2 meter. De meerderheid van de bewoners is hierover niet te spreken en betwist de vergunning. De wegwerken (1,8 km) zijn ook hier ten laste van de gemeente. Raming van de kostprijs 275.000 euro of de helft van de Zwanenberg. Alhoewel het schepencollege zegt dat de kostprijs zal verhogen, door het uitstel omwille van de betwisting,  blijft slechts het oorspronkelijke bedrag van 275.00 euro voorzien in het budget. 

Conclusie: 1. Sommige oud- schepenen zwaaien nog altijd de plak.  2. Het schepencollege vertelt je wat je graag horen wil, maar weet eigenlijk van niets. 3. De ene weg is de andere niet. 

Het OCMW gebukt onder foute beslissingen en mismanagment

 De toelage van de gemeente aan het OCMW stijgt volgend jaar met iets meer dan 5 %. De vooruitzichten voor de volgende jaren zijn zelfs nog beperkter. Op het eerste zicht positief, ware het niet dat “ nieuwe”  infrastructuur een flinke hap uit het budget haalt. Deels worden die kosten gedekt door verkoop van gronden, maar ook in de diensten werd flink geknipt.

 Begin van de miserie was de aankoop van het vroegere kinderheil aan de Kloosterstraat. Dit pand (eigendom van de familie van de toenmalige voorzitter, nu burgemeester) werd aangekocht om 5 opvangwoningen te realiseren. Het project kostte zowat 900.000 euro voor 5 appartementjes. Voor die som hadden het OCMW ook 5 gloednieuwe optrekjes kunnen kopen.

 Eveneens langs de Kloosterstraat bouwde de Kleine Landeigendom op grond die het kocht van de gemeente een rij huizen en appartementen. De bouwmaatschappij zou in dit complex  een kinderopvang voor het OCMW voorzien. De huizen en appartementen zijn bewoond, maar de kinderopvang is verre van klaar.

 Uit een bespreking in de gemeenteraad blijkt dat onze bestuurder in de Kleine Landeigendom afspraken maakte voor de bouw van de kinderopvang voor 800.000 euro. Zoals bij veel van Witvrouwens  “zaakjes” stond niets op papier en wist niemand bij gemeente of OCMW hoe de vork aan de steel zat.

 Zo kreeg het OCMW zelfs een factuur voor 30.000 euro van een architect bezorgd. Blijkbaar had Witvrouwen hem de inrichting laten tekenen en hij zou wel zorgen dat de rekening betaald werd. Uiteraard kon het OCMW niet betalen aan een architect met wie het geen overeenkomst had. Trouwens  de opvang was nog geen eigendom van het OCMW. De Kleine Landeigendom heeft dan betaald, maar zal bij de verkoop de kosten ongetwijfeld verhalen op het OCMW.

Inderdaad. Het OCMW koopt nu pas een  oningerichte kinderopvang van de Kleine landeigendom.Ondertussen startte een procedure om een architect aan te stellen voor het ontwerp van de binneninrichting. De kostprijs hiervan werd geraamd op 400.000 euro.  Totaal zal de opvang geen 800.000 euro maar meer dan 1.200.000 euro kosten.

 Nieuw Driane ..onbetaalbaar!

Achter Driane, in de Molenstraat,  liet het OCMW op haar grond “luxe” flats voor senioren bouwen. Een bedrijf verhuurt het gebouw aan het OCMW en na 40 jaar wordt het eigendom van het OCMW. Tijdens de huurtijd zijn alle onderhoud en herstellingen wel ten laste van de huurder. Een formule die het OCMW toeliet om zonder geld iets te realiseren, maar die minstens 700.000 euro duurder is dan zelf bouwen en financieren. Dat is natuurlijk te merken aan de voorlopige huurprijs van de flats: 810 euro per maand voor een appartement met 1 slaapkamer, 930 euro voor 2 slaapkamers. Daarbij komen nog de energiekosten , water en onderhoud. Welke senioren kunnen dat betalen?

Waarschijnlijk zal tegen de gemeenteraadsverkiezingen uitgepakt worden met deze 3 realisaties. Over de kostprijzen en het geblunder zal dan wel gezwegen worden!

 Wat niet in de begroting staat en wat jij niet mag weten

Tien Jaar geleden werd de Itegemse steenweg tussen de Wimp en de grens met Itegem heraangelegd. Voor de meeste Herenthoutenaren was die weg speciaal omwille van de haag tussen fietspad en rijweg. De scheiding tussen fietser en auto’s werd na meerdere heraanplantingen vervangen door witte paaltjes met reflectoren. Helaas is dit niet het enige .

Weinigen weten dat onder dit deel van de Itegemse Steenweg een persleiding voor rioolwater ligt die helemaal niet functioneert. De leiding zou rioolwater van de Dekbunders moeten opvangen en kon op Vlaamse subsidie rekenen. Na de aanleg liet het schepencollege evenwel weten dat er voorlopig geen geld was voor riolen in de Dekbunders. Resultaat: de gemeente kreeg prompt een rekening van 250.000 euro voor een rioolleiding die nu al 10 jaar niet werkt.

Reeds bij het ontwerp merkte S.A.M.E.N. op dat de afwatering van de weg slecht was. Het regenwater moest van het wegdek wegvloeien, over het fietspad, naar de baangracht. De aarde strook tussen fietspad en weg, samen met de te hoge berm langs de gracht, maakt dat onmogelijk. Resultaat: de bedding onder de zijkanten van de weg is verzwakt door insijpelend water en het wegdek verzakt, barst en vertoont putten. De fouten kwamen al aan het licht toen de weg nog onder  garantie was. Het schepencollege begon zelf met oplapwerk. Pas na aandringen van de oppositie werd de verantwoordelijke wegenbouwer aangesproken. Maar ondertussen heeft het college zich neergelegd bij de conclusie dat de weg leed onder zwaar verkeer (sic). De gemeente zal dus opdraaien voor de herstelkosten.

Veel herstel komt er niet.Grondig herstel van de wegbedding zou kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Daarom werd besloten om een nieuwe, meer elastische asfaltlaag aan te brengen. Een lapmiddel dat de gemeente 100.000 euro zal kosten, maar dat de ware oorzaak niet aanpakt. De insijpelingen blijven doorgaan en de weg blijft verzakken; over enkele jaren zijn er opnieuw barsten en putten. In de begroting voor 2018 is zelfs geen geld voor de herstelling voorzien. Het schepencollege wil immers uitpakken met grote en dure projecten en hoopt dat de putten en barsten niet worden opgemerkt.