Gemeenteraad 25 januari 2016

Dagorde gemeenteraad 25 januari 2016  

Overeenkomstig artikel 20 van het gemeentedecreet verzoekt het college van burgemeester en schepenen de voorzitter van de gemeenteraad om volgende punten te agenderen voor de gemeenteraadszitting van 25 januari 2016:  

OPENBAAR  

 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 21 december 2015  

 1. Vaststelling van de dotatie aan de politiezone voor 2016  

 1. Vaststelling van de dotatie aan de hulpverleningszone Kempen voor het jaar 2016  

 1. Vestiging van een retributie op de terbeschikkingstelling van een Grabbelpas  

 1. Goedkeuring reglement ‘Gemeentelijke cadeaubon’  

 1. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst bemiddelaar in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties  

 1. Instap ICT-raamovereenkomst Vlaamse Overheid  

 1. Goedkeuring uitleenreglement PretCamionette  

 1. Goedkeuring van de weguitrusting ter hoogte van Canadadreef, Leibeeklaan, Zwaluwenlaan, Itegemse Steenweg  

BESLOTEN  

 1. Beëindiging detacheringsovereenkomst tussen gemeente en OCMW Herenthout  

 1. Wijziging samenstelling Jeugdraad