Voetbalvelden en de Raad van State

Einde mei stelden we vast dat het schepencollege een advocaat onder de arm nam om advies te geven bij de gunning van de buitenwerken voor ’t Kapelleke. De ontwerpers van o.a. de voetbalvelden (raming 1,8 miljoen euro) waarschuwden dat de toekenning van de werken problemen kende. Een betwisting door een bedrijf, dat de opdracht eventueel misliep, leek mogelijk.


Tijdens de gemeenteraad van 1 juni adviseerde de oppositie om de aanbesteding in te trekken en een nieuwe uit te schrijven. Uiteraard konden in de nieuwe versie de betwistbare onderdelen verbeterd worden. S.A.M.E.N. benadrukte dat dit de beste manier was om een lange gerechtelijke procedure en mogelijk schadevergoedingen te vermijden.


Het schepencollege wilde van geen wijken weten en wees de werken toe (na MONDELING advies van de advocaat). Het resultaat liet niet op zich wachten. Een mededinger startte een procedure voor de Raad van State. De firma vraagt in eerste instantie de schorsing en vernietiging van de beslissing van het schepencollege. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Raad van State op korte termijn de schorsing afwijzen. Mogelijk verzoekt de klager dan om de voortzetting van het geding en zal de RVS de zaak ten gronde behandelen. Ervaring leert dat we voor enkele jaren vertrokken zijn.


Heel deze toestand kon vermeden worden indien het schepencollege de waarschuwingen en het advies van de oppositie ernstig had genomen. Voor de zoveelste maal loopt de verhuis van KFC en de realisatie van de verkaveling op de oude voetbalvelden vertraging op. Door de onkunde en eigenzinnigheid van het schepencollege stijgt de kostprijs van beide projecten en wordt kostbare tijd verloren.


Helemaal te gek is de reactie van een van de schepenen!!!


“De hele zaak kent geen vertraging , we kunnen gewoon verder werken”.


 En wat als de gemeente het geding verliest?


 “ Dan zullen we een schadevergoeding betalen”.


We lopen dus de kans om een extra kost van 400.000 euro op te lopen?


 De schepen haalt de schouders op.