Het schepencollege begraaft de toekomst van Herenthout

Maandag 27 februari, juist voor de start van het karnavalbal, vergaderde de gemeenteraad bij hoogdringendheid. De raad moest, een maand na de uiterste datum, de opcentiemen op de onroerende voorheffing (de grondbelasting) goedkeuren. Die belasting bezorgt de gemeente ongeveer 2, 5 miljoen euro. Een bedrag waar je niet gauw naast kijkt! Toch vergat het schepencollege de belasting aan de raad voor te leggen. Een fout die de kwalen van deze GBL – CD&V coalitie bloot legt.


Geheimen en leugens...
Voor de gemeenteraad van 20 februari, een week eerder, was het schepencollege reeds op de hoogte van de fout. Zij besloten om de zaak stil te houden voor de oppositie. De situatie kon misschien ongemerkt rechtgezet worden. Drie dagen later werd toch een gemeenteaad bijeengeroepen. Kostprijs: zowat 3000 euro. Mits wat eerlijkheid had de raad het besluit, een week eerder en zonder kosten, kunnen nemen. Geheimdoenerij en oneerlijkheid is een constante in de meerderheid. Voortdurend worden afspraken gemaakt waarvan de gemeente -raad niets mag weten. Informatie wordt achtergehouden en vaak wordt flagrant gelogen. Een open en eerlijk debat is onmogelijk.


Lui en onbekwaam...
Deze blunder illustreert ook hoe lui en slordig de schepenen zijn. Maand na maand wijst de oppositie op belangrijke gebreken in beslui
ten. Blijkt zelfs dat de schepenen hun teksten niet lezen! Toch worden opmerkingen van de oppositie dan ellenlang bestreden. Uiteindelijk wordt toch toegegeven of wordt een voorstel van de oppositie later opgepikt alsof het van de meerderheid is. Aan de burgers wordt verteld dat “de oppositie negatief is en de zaak rekt”.

Nooit gezien...
Gedurende 35 jaar in de gemeentepolitiek van ons dorp, waarvan bijna 30 als raadslid, heb ik nooit een schepencollege gekend dat zo onbekwaam is, zo blunder op blunder stapelt, zo achterbaks en oneerlijk is. Dit college kost de Herenthout handen vol geld en zet de toekomst van ons dorp op het spel. Een ramp!


De toekomst?
Het roekeloze beleid van deze meerderheid maakt de toekomstige schuldenberg van de gemeente ondraagbaar. Om te overleven zal Herenthout dan moeten samengaan met een of meerdere buurgemeenten. Een toekomst die niemand wil, maar waar we met deze meerderheid op af stevenen.


Jan Van Dyck

Gemeenteraadslid S.A.M.E.N.


janvandyck@hotmail.com

Tijd om koppigheid te laten...

Aan de situatie in de Maasweg en de Kloosterstraat is nog niets veranderd. Toch staat het nieuwe schooljaar voor de deur. Door de koppigheid van het schepencollege dreigen honderden scholieren weer onveilig naar school te moeten. 

Onlangs werden de resultaten van een verkeersmeting in de Maasweg vrijgegeven. De meting dateert van de 2de week van juni, de laatste maand van vorig schooljaar. Op dat ogenblik was er reeds een beperking tot 30km/u en waren vrachtwagens niet meer toegelaten. De resultaten zijn ontstellend! 

Op werkdagen verwerkt de Maasweg tussen 308 (rustigste dag) en maar liefst 581 voertuigen op de drukste dag. Opvallend is dat nog altijd een 50-tal vrachtwagens per dag gebruik maken van deze smalle verbinding. Voor lichte vracht ligt dit aantal tussen 60 en 100 voertuigen per dag. 

Nog ontstellender is de snelheid waarmee sommige voertuigen door dit smalle straatje rijden. Maar liefst 28,5% van de voertuigen respecteert de maximale snelheid NIET. Snelheden van 69km/u komen voor op tijdstippen waarop je mag verwachten dat scholieren op de weg zijn. Meer dan 7% van de bestuurders begaat een zware verkeersovertreding en twee hadden, bij een normale controle, onmiddellijk hun rijbewijs moeten inleveren.

Iedereen zal wel beseffen deze toestand een drama kan veroorzaken in een straatje dat nauwelijks geschikt is voor doorgaand verkeer. Het schepencollege zou daarom eventueel verkeersdrempels overwegen. Helaas is dat maar een ingreep om de meest logische oplossing te ontwijken. Draai de enkelrichting in de Schoeterstraat om!!

Het verplaatsen van enkele verkeersborden zou zonder kosten meteen een pak voordelen opleveren. Minder verkeer in Maasweg en eerste deel Kloosterstraat. Weg gevaarlijk kruispunt Schoeterstaat - Vonckstraat. Schoolbus stopt voor de poort van Luchballon; oversteken wordt onnodig. Het eenrichtingsverkeer in het eerste deel van de Schoeterstraat blijft, maar het verkeer verlaat nu de straat via 3 straten met een normale breedte en met voetpaden.

Nadeel: het autoverkeer zal enkele honderden meters moeten omrijden. Maar met een verkeersdrempel in de Maasweg zullen een aantal verstandige bestuurders deze omweg waarschijnlijk spontaan verkiezen.

Hopelijk komt er spoedig een einde aan de koppigheid van het schepencollege en wil men tenminste de verandering van de rijrichting in de Schoeterstraat uittesten. Honderden buurtbewoners, de twee betrokken scholen, de gezinsbond en de seniorenraad maken zich terecht zorgen over deze toestand. Het wordt tijd om de koppigheid te laten varen en een verstandige beslissing te nemen.

Jan van Dyck

Gemeenteraadslid S.A.M.E.N.