Onbekwaam schepencollege stapelt blunder op blunder

100.000 over de balk

 

Het klinkt onwaarschijnlijk, maar het is wel wat de schepen van sport Herman Dom en burgemeester Gabriels uitspookten.

Het architectenbureau dat in opdracht van de gemeente een kantine en kleedkamers  tekende voor KFC Herenthout is aan de deur gezet. Het bureau had twijfels over de samenwerking met KFC. De reactie van het schepencollege: “ We stoppen de overeenkomst”. Ondertussen liet KFC, met medeweten van de sportschepen, al nieuwe plannen tekenen door een andere architect. De eerste plannen kostten tot nu toe 93.000 euro en mogen niet meer gebruikt worden. Een schadevergoeding van 10% op de niet-uitgevoerde werken is contractueel nog te betalen. S.A.M.E.N. vreest dat de eindsom voor deze flater flink over 100.000 euro zal lopen. 

Reactie van Dom op RTV: “… maar we hebben er wel door geleerd”. 

Oeps… foutje!

Voor de hervestiging van de technische dienst werd in 2014 de site Serneels aan de Itegemse steenweg  aangekocht voor 1.350.000 euro. Om de prijs te drukken stemde het schepencollege er mee in om eventuele milieuvervuiling door de gemeente te laten betalen. Omdat de kosten voor dergelijke ingrepen meestal reusachtig zijn, stelde de oppositie hierover vragen en wees op de risico’s. Het antwoord: de gemeente zou geen extra kosten hebben. Een half jaar later is men al minder zeker! Mogelijk is er toch een vergissing gebeurd. Hoeveel die vergissing zal kosten ???

Sociale woningen 25.000 euro duurder

Door het gestuntel met de verhuis van KFC naar ’t Kapelleke loopt de uitwerking van de verkaveling op de oude voetbalvelden vertraging op. Door die vertraging valt de subsidie op de nieuwbouw van de geplande sociale woningen weg. Per stuk zullen ze zowat 25.000 euro meer kosten. Een meerkost die de toekomstige kopers of huurders zullen betalen!

Teveel is teveel

De huidige kleedkamers en kantine van KFC Herenthout zijn schandalig. Niemand verzet zich tegen een modernisering. Het terrein van KFC aan de Sportstraat wordt verkaveld. S.A.M.E..N. meent dat een deel van de opbrengst kan gebruikt worden voor de huisvesting van KFC aan ’t Kapelleke. Een uitgave van meer dan 3.5 miljoen euro ( meer dan de opbrengst van de verkaveling!) voor dit project terwijl o.a. de atletiekclub, de turnkring, de volleybalclub en de judoclub… met moeite hun (verhoogde) huur voor het sportcentrum kunnen betalen, is niet meer ernstig.

 

Naast het Kapelleke werd grond gekocht voor parking en voetbalvelden (240.000 euro). KFC krijgt twee gedraineerde voetbalvelden met automatische besproeiing. Voor de jongste voetballers komen er twee terreinen in kunstgras. De aanleg van de velden en o.a. ook een “Finse piste” en een “beachvolleyveld” om de atletiek- en de volleybalclub te sussen is geraamd op 1.800.000 euro. Tussen de voetbalvelden bouwt KFC kleedkamers en een kantine. Om de kosten te dekken krijgt de club een renteloze lening van de gemeente van 650.000 euro over 40 jaar. Daarnaast krijgt ze nog 150.000 euro bouwsubsidie toegeschoven. De gemeente bekostigt ook de riolering, de elektriciteits- en gasaansluiting ( bijna 200.000 euro). De bouwplannen, die niet kunnen gebruikt worden omdat de architect ontslagen werd, en de ontwerpkosten voor de buiteninfrastructuur kosten samen meer dan 200.000 euro. Rekenen we hierbij de leningskost dan komen we aan een bedrag van meer dan 3, 5 miljoen euro.

Geen zinnig mens gelooft dat de voetbalclub het ontwerp van het clubhuis, de afbetaling van de lening aan de gemeente en het onderhoud van haar infrastructuur aankan. Op korte termijn zal de gemeente meer dan waarschijnlijk opdraaien voor de lening en een groot deel van het onderhoud. 

S.A.M.E.N. gaat akkoord met steun aan KFC, maar op maat van een gemeente als Herenthout en met een redelijk evenwicht tussen de verenigingen. Een miljoenen geschenk voor een club en hogere huurprijzen voor de andere verenigingen kan echt niet door de beugel.

 

 

Kleine zorgen op de gemeenteraad 

Naast de grote dossiers is S.A.M.E.N. in de gemeenteraad ook bezig met de dagelijkse problemen van de HerenthoutenarenEnkele tussenkomsten. 

Reeds een jaar stelt Jan Van Dyck voor om op de stoep voor het postkantoor een parkeerplaats te voorzien. Maximaal 10 minuten parkeren om iets af te geven of een brief te posten. Regelmatig worden boetes van 125 euro uitgedeeld aan autobestuurders die geen andere mogelijkheid zien dan de verkeersregels te overtreden om een brief te posten. Na maanden moeilijk doen heeft het schepencollege nu toch ingestemd.  

De omgeving van het Kasteel van Herlaer is nauwelijks te bereiken door de slechte staat van de toegangswegen. Met subsidies werd o.a. de vest en de vijver opgeknapt en toch kan je nauwelijks genieten van dit prachtig landschap. S.A.M.E.N. heeft al herhaaldelijk aangedrongen op onderhoud van de wegen naar het kasteel, maar bereikte nog geen resultaat. De meerderheid vindt het de moeite niet waard. 

De afrit van de verhoogde inrichting tussen Uilenberg en Doornstraat zorgt voor heel wat klachten. De verhoging voldoet nog juist aan de wetgeving, maar in de praktijk raken heel wat auto’s er met hun onderstel het beton. Ondanks aandringen weigert het schepencollege het wegdek aan te passen. Wettelijk mag je op het verkeersplateau slechts aan 30 km per uur rijden. Toch staat op 10 meter voor het plateau een verkeersbord dat 50 km/u aangeeft. Dat bord verwijderen is volgens schepen ook  geen optie. Je moet het verkeersreglement maar kennen. 

U zal dit betalen...

 

U betaalt de rekening

Een gemeentebestuur met ambitie dat zich toespitst op het eigen imago en stemmenwinst bij de volgende verkiezingen is een ramp. Helaas is de Herenthoutse bestuursmeerderheid (GBL en CD&V) heel ziek in dit bedje. De rekening van hun prestige politiek zullen wij en onze kinderen gepresenteerd krijgen.

Het OCMW kocht het bouwvallige “kinderheil” aan de Kloosterstraat en zal er nu 4 studio’s en een zolderappartement in onderbrengen.  Aankoop en werken kosten circa 950.000 euro. Aan dezelfde Kloosterstraat bouwt de Kleine Landeigendom een kinderopvang voor de gemeente. Grond en ruwbouw kosten 900.000 euro; met de inrichting zal de rekening oplopen tot minstens 1,4 miljoen euro.

De gemeente kocht de site Serneels voor 1.350.000 euro en voorziet nu en volgend jaar 1,5 miljoen euro voor verbouwingswerken. Zonder studie- en mogelijke saneringskosten een rekening van 2,9 miljoen.

Verder in deze folder zetten we uiteen dat het project rond KFC en ’t Kapelleke meer dan 3,5 miljoen euro zal kosten.

In de Molenstraat kocht de gemeente de site Verheyen voor 950.000 euro. De winkel en het magazijn er achter zullen omgebouwd worden tot podiumzaal / polyvalente zaal / cultureel centrum. De schepen van cultuur sprak in een interview over een bouwkost van 900.000 euro, maar specialisten verzekeren ons dat meer dan het dubbele zal nodig zijn. Voor deze bestuursperiode een waarschijnlijke rekening van 2,8 miljoen euro.

Samen een rekening van minstens 11,5 miljoen euro op korte termijn. Totaal niet in verhouding tot de Herenthoutse mogelijkheden. Erger: toen S.A.M.E.N. informeerde naar de bijkomende jaarlijkse kosten om deze infrastructuur te onderhouden en uit te baten, kwam er geen antwoord. 

GBL en CD&V storten Herenthout in een financieel avontuur.

 

Jan Van Dyck

Gemeenteraadslid

 

 

 

Kritiek helpt

Al meer dan 2 jaar klaagt S.A.M.E.N. de toestand van de wegen naar het Herenthoutse Kasteel aan. Ook ijveren we al lang voor een extra parkeerplaats voor het postkantoor in de Vonckstraat. Na vele tussenkomsten in de gemeenteraad is er eindelijk schot in beide zaken. Blijven "op dezelfde nagel tikken", helpt dus wel.

De private eigenaar van het domein rond het kasteel heeft alle gangswegen in een behoorlijke staat gebracht. Herlaar is vanuit de Pauwelstraat en de Itegemse steenweg goed bruikbaar voor voetgangers en fietsers. Alleen de gemeente zou nu nog enkele putten in het asfalt moeten herstellen in het begin van de weg langs de Itegemse steenweg. Een bezoek aan de watermolen of de kasteelvijver kan alvast zonder kans op ongelukken. Hopelijk zijn alle bezoekers nu ook hoffelijk; blijven ze op de openbare wegen en respecteren de privacy van de eigenaars.

Ook de bijkomende parkeerplaats voor de post is een feit. Indien de gemeente nu nog een bord plaatst dat de parkeertijd beperkt, dan kan wie snel iets wil posten of afgeven op het kantoor dat doen zonder kans op een boete.

De oogst was goed. Twee punten " die onmogelijk op te lossen waren" zijn na onze vele tussenkomsten dan toch opgelost. Nog een kleine inspanning van de gemeentediensten en we zijn er!