Politiek nieuws uit Herenthout

lees de artikels of klik op titels voor meer toelichting

 

 • Politiek in restaurants, loges of tijdens snoepreisjes...

  Wie in Herenthout de burgemeester te vriend houdt (etentje in toprestaurant, logeplaats bij het voetbal, snoepreisje…) kan goede zaken doen. Een schoolvoorbeeld van deze praktijken is de verkaveling langs de Uilenberg, Heuvelstraat en Schransstraat.

  De Heuvelstraat vreest voor de leefbaarheid van zijn straat en een aantal bewoners van de Uilenberg krijgt in hun achtertuin bouwgrond. S.A.M.E.N. deelt de bezorgdheid van de Heuvelstraat, maar begrijpt ook dat anderen een meevaller niet willen missen. De gemeente moet deze belangen verzoenen.
  De goedkeuring van een degelijk wegtrace was een kans voor de gemeente om orde op zaken te stellen. Van bewoners en uit de adviesraden voor ruimtelijke ordening, milieu en verkeer kwamen opmerkingen en voorstellen om de verkaveling veiliger te maken.
  Na een telefoongesprek tussen de verkavelaar en de burgemeester werden quasi alle voorstellen die geld zouden kosten uit het ontwerp geweerd. De verkavelaar is een maat van de burgemeester en slaagde er in om als eerste in 40 jaar een verkaveling zonder stoepen te laten goedkeuren. Er zijn enkel bermen voorzien die ook dienst doen als parking. Voetgangers moeten op de rijweg lopen; vooral de 100 meter toegangsweg tussen de Uilenberg en de verkaveling wordt levensgevaarlijk.
  Dezelfde verkavelaar kreeg eerder een opdracht toegewezen tegen een onwaarschijnlijk lage prijs (de prijs van de overige offertes was bijna 3 maal hoger). Op de vraag van de oppositie of de opdracht wel goed beschreven was, antwoordde de burgemeester dat daarover mondeling afspraken waren gemaakt. Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) meende dat die afspraken op papier moesten staan en niet besproken op restaurant. Burgemeester Gabriels antwoordde: “ Ja, met mij gaan ze eten, met u wil niemand gaan eten”.

 • Hier wordt het slechte voorbeeld gegeven!

  Het ambt van burgemeester wordt behoorlijk vergoed. Voor sommigen is het echter nooit genoeg. Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) onderzocht in februari van dit jaar de vergoedingen (zitpenningen en verplaatsingsvergoedingen) die de Herenthoutse politiekers naast hun burgemeester- of schepenwedde opstreken in de bestuursperiode 2007 – 2012. Met verrassend resultaat!
  Burgemeester Gabriëls woonde in die periode meerdere vergaderingen bij van de PIDPA en IOK. Beide organisaties betalen aan de deelnemers van die bijeenkomsten een degelijke verplaatsingsvergoeding. De burgemeester rekende echter voor dezelfde vergaderingen nog eens de verplaatsingskost aan de gemeente. Toen de zaak aan het licht kwam, sprak de burgemeester van een “vergissing” en zette hij de zaak (voor zover ons bekend) gedeeltelijk recht.
  In 2007 stemde de gemeenteraad een reglement waarbij de gemeenteraadsleden verplaatsingskosten in functie van hun mandaat konden terugvorderen. De betalingen werden echter beperkt tot 100 euro per jaar. Aangezien voor de burgemeester of de schepenen geen speciale regeling werd voorzien, vielen ook zij onder deze bepaling. Burgemeester Gabriëls presteerde het om toch zijn eigen reglement met circa 4200 euro te overschrijden. Een voorstel van Jan Van Dyck om deze som terug te vorderen werd door de meerderheid ( GBL-CD&V ) in de gemeenteraad verwezen naar het schepencollege. Gabriëls zei alvast “dat het niet bestaat dat hij terugbetaalt”. De beslissing van het schepencollege is ongetwijfeld geen verrassing: Gabriëls betaalt niets terug.

29. nov, 2013

Jan Van Dyck geen burgemeester

In de SPOTS van begin november staat onder een foto van Jan Van Dyck, gemeenteraadslid van S.A.M.E.N., een toelichting over de wedde van de burgemeester. Helaas heeft de zetduivel de tekst verminkt en lijkt het alsof Jan burgemeester is. De aandachtige lezer zal echter begrepen hebben dat Jan en S.A.M.E.N. In tegendeel het gedrag van o.a. de burgemeester aanklagen
.

19. sep, 2013

Huisvuil wordt duurder

De belasting op huisvuil en het tarief van DIFTAR per kilogram wordt door GBL en CD&V fors verhoogt vanaf 1 januari 2014. De sociale tegemoetkoming voor pampers is boerenbedrog.

19. sep, 2013

OCMW-voorzitter trekt wedde en dop!!!

Naast haar wedde van voorzitter betaalt het OCMW Josee Poelmans ook de werkloosheidsvergoeding die ze misloopt omdat ze een wedde heeft.