Lees meer

19. sep, 2013

Destijds trokken CD&V en SP.A van leer tegen Frans Witvrouwen die naast zijn schepenwedde de gemeente ook zijn pensioen liet uitbetalen. Wettelijk mogelijk, maar galanter had hij zijn schepenwedde laten verlagen tot de som die hij mocht bijverdienen zonder verlies van dat pensioen.

 Verbazing nu uitlekt dat Josée Poelmans naast haar wedde van OCMW-voorzitter bijna 1000 euro werklozensteun trekt van het OCMW.  Poelmans verloor haar “dop” omdat ze werkt als voorzitter, maar gebruikt haar recht om dit terug te vorderen.  De oppositie, maar ook vele CD&V-ers zijn verbolgen. Poelmans laat het niet aan haar hart komen; zij verdient circa 75.000 euro meer en stopt dan met politiek.

19. sep, 2013

De huisvuilophaling blijft een probleem. S.A.M.E.N. pleit al lang voor een lagere kostprijs die aangepast is aan de samenstelling van elk gezin.

 De vele sluikstorten bewijzen dat de huidige regeling niet deugt. Verdedigers van het systeem wijzen op het minder restafval dat DIFTAR ophaalt. Blijkbaar zijn ze blind voor het vuil  in de natuur. En het wordt niet beter!

Vanaf januari wordt de belasting op restafval  verhoogd van 21 naar 30 euro per jaar (43 % meer). De prijs per opgehaalde kilogram stijgt van 20 naar 25 cent (25% meer).

Het systeem van de pamperzakken wordt afgeschaft. Pampers moeten nu bij het gewone restafval. Ter compensatie krijgt elk kind tot en met drie jaar 15 euro en een persoon die incontinentiemateriaal gebruikt 20 euro korting op de huisvuilrekening. CD&V en GBL proberen dit te verkopen als een sociaal voordeel. Weinig sociaal want onderzoek  (OVAM) wijst uit dat het pamperverbruik per kind aan de nieuwe prijs gemiddeld meer dan 65 euro kost, het ophalen van incontinentiemateriaal zou de gebruiker gemiddeld 100 euro per jaar kosten. De “sociale maatregel” betekent dat een jong gezin per baby 50 euro per jaar meer zal betalen, een persoon met een incontinentieprobleem staat voor een extra uitgave van 80 euro. Voor onthaalmoeders en scholen zal de meerprijs nog hoger zijn.