Joris Kerckhofs
54 jaar
Postbode
Punt 21
oud ocmw-raadslid
bestuurslid