S.A.M.E.N. is een dorpspartij waarin kandidaten met verschillende politieke achtergronden, levensbeschouwelijke opvattingen en van alle rang en stand zich verenigen om voor ons dorp te werken. Zij willen een Herenthout waar iedereen gelijk behandeld wordt en waar ieder naar vermogen een bijdrage levert tot het welzijn van onze gemeenschap. Zij ijveren voor een vernieuwd gemeentebeleid  dat ten dienste staat van alle burgers. Een deskundig gemeentebestuur dat ons dorp klaar maakt voor de toekomst.

S.A.M.E.N. heeft een gemeenteraadslid: Jan Van Dyck. Hij was 24 jaar  fractieleider van SP.A in de gemeenteraad. In het bestuur zetelen o.a. Gloria dos Santos en Freddy Kerkhofs. Zijn beiden ere-schepen en waren elk meer dan 30 jaar actief in het Herenthoutse gemeentebestuur.